| | |

Αλλες υπηρεσίες

Χωματουργικών Μηχανημάτων

Service & Επισκευή για πάσης φύσεως χωματουργικά μηχανήματα

Επικοινωνήστε

Συγκολλήσεις Μηχανημάτων

Επαγγελματική συγκόλληση κάθε τύπου μηχανημάτων

Επικοινωνήστε

Φορητό Boring

Το φορητό Boring έχει σχεδιαστεί για την επισκευή φθαρμένων κυλινδρικών οπών (οπών) που βρίσκονται σε μεγάλα μηχανήματα, μηχανισμούς και εξαρτήματα.

Επικοινωνήστε

Σωλήνες Υψηλής Πιέσεως

Η σειρά σωλήνων υψηλής πίεσης μας καλύπτει τις περισσότερες εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση μεταφοράς λαδιού σε υψηλή πίεση.

Επικοινωνήστε